Priser på Sand Camping

Priser for tilreisende til Sand Camping
 • Bobil
 • Priser pr natt
 • NOK 275,-
 • Kontakt oss for tilbud på flere overnattinger.
 • Svært gode sanitærforhold
 • Pris inkludert strøm NOK 300
 • Kontakt oss
 • Campingvogn + bil
 • Priser pr natt
 • NOK 275
 • Kontakt oss for tilbud på flere overnattinger.
 • Svært gode sanitærforhold
 • Pris med strøm NOK 300,-
 • Kontakt oss
 • Telt
 • Pris pr natt
 • NOK 200,-
 • Kontakt oss for tilbud på flere overanattinger.
 • Svært gode sanitærforhold
 • Prisen inkluderer ikke strøm
 • Kontakt oss
Sand camping
Oversikt over plassen
Sand camping - stranda
- der folk trives

Velkommen til Sand Bade- og campingplass

- der hvor folk trives

Kontaktinfo

Sand Camping- og Badeplass AS

Postadresse
Linneaveien 25
3050 Mjøndalen

Besøksadresse
Nedre Sandsvei 16
3080 Holmestrand
Telefonnr: 91919307
E-post: post@sandcamping.no

Kort om oss

Vi har faste campingbeboere på sommerstid og har noen telt- og campingplasser for gjennomreisende.